Palackého 652, Blatná (+420) 383 422 134 ddmblatna@iol.cz

Kroužky a kurzy


Výtvarné, hudební a foto


Paličkování

Cílem je udržet krajkářskou tradicí specifikace pro náš region, seznámit zájemce jak s historií krajkářství tak se základy techniky paličkování, podpořit tvůrčí nápady při zpracování vlastních návrhů motivů pro paličkování.
Vedoucí: Vrbová Emilie
Místo: DDM
Poznámka: od 2.třídy, dospělí

Patchwork

Seznámení se speciální technikou práce s textilií, možnostmi kombinace vzorů a barev, výroba užitkových předmětů touto technikou..
Vedoucí: Hůrková Ivana

děti, dospělí

Místo: DDM

 

Keramika

Vedoucí: Jánská Klára

Místo: DDM
Poznámka: od 3. třídy

Výtvarný atelier

Kreativní tvoření z různých druhů materiálů a různými technikami.
Neradi sedíte s rukama v klíně, baví Vás nové a netradiční techniky výroby, přijďte si vyzkoušet něco si vyrobit.

 

Vedoucí: Jana Růžičková
Místo: DDM
Poznámka: děti, mládež a dospělí

Výtvarný kroužek

Cílem je zdokonalovat u dětí výtvarné schopnosti a estetické cítění prostřednictvím malby, kresby, grafiky, keramiky, koláží a to jak při individuální, tak i při kolektivní tvorbě, podle možností a příležitostí i návštěvou výstav a účastí v soutěžích.
Vedoucí: Voborníková Pavla

Místo: DDM
Poznámka: od 1. do 5. třídy

Fotoklub BlaFo

Fotoklub a fotokroužek BlaFo

Klub zájemců o fotografování z řad dětí i dospělých.

 

Vedoucí: Šebková Marcela
Místo: DDM
Poznámka: děti, mládež, dospělí

Kytarový kroužek, výuka na klávesy

Základy hry na kytaru a klávesy

Miroslav Šebek

DDM, od 2 tř. 

po domluvě po skupinách

Cvičení a tance


Rehabilitační cvičení s Vlastou

Zdravotní cvičení k posílení kondice, protažení a uvolnění. Pro dospělé.

DDM

Šabatková Vlasta

Fitnes cvičení

Hodina plná energie.

Pokud vás trápí bolesti zad a hlavy, častá únava a špatné držení těla, snížení pružnosti těla, nemusí to být věkem, ale může za to i mimo jiné, dnešní životní styl s celkovým nedostatkem pohybu, stres a časté vysedávání v jedné poloze u počítače nebo za volantem auta apod. Každé cvičení je vhodné k uvolnění ztuhlých svalů, zlepšení krevního oběhu a tím k dobrému udržení zdraví, obnově energie a harmonie celého těla. Cvičení je vhodné pro celkové zlepšení zdravotního stavu, pro uvolnění, je to balzám jak pro tělo tak i pro duši člověka v dnešní uspěchané době.

Milena Kratochvílová

 

Pohybové hry v Sedlici

Pohybový kroužek pro děti od 1. třídy v ZŠ v Sedlici.
Vedoucí: Zbíralová Šárka

Místo: ZŠ Sedlice
Poznámka: od 1. tř.

Dance aerobic

Tančení cvičení a aerobic

Dynamické a veselé cvičení s hudbou.

Hovorková Martina
středa – DDM
od 4. třídy

Cvičení rodiče a děti - Beruška

Zábava, pohyb, hry pro děti a jejich rodiče.

DDM

Martina Zemanová

pro děti od 2 let

Cvičení pro ženy 50+

Cvičení pro ženy 50+
Vedoucí: Anna Pekárková
Místo: DDM

Příroda


Rybáři

Zájemci o rybaření se v průběhu roku seznamují s historií rybníkářství, pravidly rybolovu, rybářským řádem a zákonem o rybářství, s produkcí ryb v rybochovných zařízeních a ochranou přírody. Naučí se také poznávat ryby, pobřežní rostliny a vodní živočichy. Navazují tím na silnou rybářskou tradici v regionu.
Své znalosti prověřují v celoroční soutěži Mladý rybář a praktické dovednosti při rybářských výpravách a na závodech v lovu ryb udicí, které pořádá ČRS. Vyvrcholením celoroční činnosti je víkendové soustředění členů rybářských kroužků u řeky Lomnice.
Rybářské kroužky ČRS Blatná spolupracují s rybářskými kroužky ČRS z Rožmitálu pod Třemšínem.

Přihlásit se můžete na kroužky u vedoucích:
Marcela Šebková
Informace o rybářských závodech www.mocrsblatna.cz

Pravidelné akce:
Víkendové soustředění o jarních prázdninách – únor

Soutěže v rybolovné technice
Den Země – úklid břehů řeky Lomnice (duben)

Účast na závodech v Rožmitále p. Tř. (duben)

Víkendové soustředění + Rybářské závody Lomnice (květen)

Rybářské závody pro děti (v rámci Rybářských dnů v Blatné v červnu)

Rybářské výpravy na přehrady – Orlík, Hněvkovice (červen, červenec, srpen)

Celoroční soutěž mladý rybář

 

Odkaz: další fotgrafie na
www.mocrsblatna.cz

DDM pořádá školení nových členů MO ČRS Blatná
pro získání kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku pro děti i dospělé zájemce
Informace: www.mocrsblana.cz

Klub Obzor

Máš-li zájem zahrát si různé moderní a netradiční hry a sporty, vyzkoušet si tábornické dovednosti, chodit do přírody a zažít něco nového, např. Kan-jam, čelovku, karetní i deskové hry, pétanque, vem sebe a jiné a přijď mezi nás.
Vyrážime co nejčastěji ven, někdy přespíme ve stanech ale havně užíváme zábavu a legraci….

 

Vedoucí: Srb Luboš, Jana Růžičková
Místo: DDM
Poznámka: od 1. třídy

Rybáři v Bělčicích

Zájemci o rybaření se v průběhu roku seznamují s historií rybníkářství, pravidly rybolovu, rybářským řádem a zákonem o rybářství, s produkcí ryb v rybochovných zařízeních a ochranou přírody. Naučí se také poznávat ryby, pobřežní rostliny a vodní živočichy. Navazují tím na silnou rybářskou tradici v regionu.
Své znalosti prověřují v celoroční soutěži Mladý rybář a praktické dovednosti při rybářských výpravách a na závodech v lovu ryb udicí, které pořádá ČRS. Vyvrcholením celoroční činnosti je víkendové soustředění členů rybářských kroužků u řeky Lomnice.
Rybářské kroužky ČRS Blatná spolupracují s rybářskými kroužky ČRS z Rožmitálu pod Třemšínem.

Přihlásit se můžete na kroužky u vedoucích:

Mašek Pave

od 3 tř.

 Informace o rybářských závodech www.mocrsblatna.cz

Pravidelné akce:
Víkendové soustředění o jarních prázdninách – únor

Soutěže v rybolovné technice
Den Země – úklid břehů řeky Lomnice (duben)

Účast na závodech v Rožmitále p. Tř. (duben)

Víkendové soustředění + Rybářské závody Lomnice (květen)

Rybářské závody pro děti (v rámci Rybářských dnů v Blatné v červnu)

Rybářské výpravy na přehrady – Orlík, Hněvkovice (červen, červenec, srpen)

Celoroční soutěž mladý rybář

 

Odkaz: další fotgrafie na
www.mocrsblatna.cz

DDM pořádá školení nových členů MO ČRS Blatná
pro získání kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku pro děti i dospělé zájemce
Informace: www.mocrsblana.cz

Sport


Atletika

Atletika zahrnuje různorodé pohybové činnosti, jejichž obsahem jsou pohyby podle charakteru jednotlivých disciplín.  Atletika zajišťuje všestranný rozvoj a současně poskytuje široký výběr pro sportovní vyžití. Atletická cvičení jsou prováděna venku a v tělocvičně.

lettní stadion

Mlsová J., Loudová I., Šoralová O.

Judo

Judo je systémem průpravných cvičení, pádů, hodů, držení a dalších technik. Judo vychází z tradiční japonské filozofie a klade velký důraz na tradiční hodnoty samurajů: zdvořilost, odvaha, upřímnost, čest skromnost, respekt, sebeovládání a přátelství. Kromě základních pohybových dovedností jako například kotouly, sklopky, hvězdy, přemety, salta, pády, techniky na zemi i v postoji, sebeobrana, koordinace těla a jeho ovládání, se každý judista naučí i něco z odkazu japonských bojovníků a jejich morálních hodnot. Je to zkušenost, kterou děti i dospělí zcela jistě ve svém životě zhodnotí.

Kocourek J, Vacek V., Mls. J.

Sokolovna Blatná

od 7 let

Hasičský kroužek

Cílem je, vzbudit u dětí zájem o pohyb a hasiččinu, naučit se reagovat v krizových situacích a zdokonalit se v oblasti požární ochrany. Kroužek není jen o hasiččině. Mladí hasiči jsou vedeni ke spolupráci v týmu ostatních dětí. Učí se poznávat sami sebe, své kamarády, vzájemně si pomáhat. Výcviky a následnými soutěžemi získávají postupně fyzickou a psychickou odolnost, obratnost, odvahu a zdravé sebevědomí. 

Vaněk V., Bláha P.

hasičská zbrojnice

od 1 tř.

Florbal

Florbal je kolektivní sport. Hraje se na hřišti o rozměrech 40×20 metrů s lehkým dutým plastovým míčkem. Při standardní herní situaci je z každého týmu na hřišti v jeden moment pět hráčů v poli a jeden brankář. Jejich cílem je dosáhnout více golů než soupeř. Hráči při hře používají speciální florbalové hole. Brankáři žádnou hůl nepoužívají, chytají pouze svým vlastním tělem, zejména rukama a nohama. 

tělocvična SOŠ a J.A. K. 

Luboš Srb, Synek A., Srbová J.,

Stolní tenis

Je tobezkontaktní míčový sport hraný s pálkou na desce stolu.

Ounický P., Rojím M.

Tělocvična J.A.K.

Softball

Softball je pálkovací sport, vyvinutý z baseballu.

Šafr M., Michalová M., Hovorková M.

Tělocvična SOŠ

od 7. tř.

Plavecká všestrannost

Ranní plavání pro dospělé.

Společenské vědy


Archa
Koumák
Deskové hry

Společenské deskové hry.

Technika


Počítačové základy a hry

Kroužek zaměřený na získání znalostí a dovedností při práci s počítačem. Cílem je naučit děti vytvářet dokumenty v programech Word a Excel, ovládání Internetu, seznámit se s údržbou celého operačního systému a se způsoby odstraňování virů, čištěním disku a defragmentací disku, scanováním a možnostmi zpracování fotografií a klipartů.
Vedoucí: Hlinka Karel
Čas: Středa 14:30 – 16.00
Místo: DDM
Poznámka: od 1. třídy

Radiotechnika

Je zaměřen na elektroniku a stavbu jednoduchých elektronických zařízení, měřících a zkoušecích přístrojů, získání poznatků z oboru při demontážích vyřazených přístrojů. Zájemci zde získávají znalosti, které mohou být prospěšné pro učební obor, následné studium nebo zájmovou činnost.
Vedoucí: Etlík Josef
Čas: Pátek 15:00-17.30
Místo: DDM
Poznámka: od 3. třídy

Letecký modelář

Stavba funkčních volných a rádiem řízených leteckých modelů. Výuka řízení modelů na simulátoru.

 

Vedoucí: Petr Loula
Místo: DDM
Čas: Středa 15.00 – 17.00
Od 3 tř.

Merkur

Merkur – stavebnice

Vedoucí Pavel Mašek
čas: útertý 14.30 – 16.00
Od 1 tř.

Stavění modelů ze stavebnice Merkur a dalších stavebnic

Umělecký truhlář

Výroba drobných předmětů ze dřeva.

vedoucí: Beran Jiří
čas: pondělí 16.00 – 17.30
místo: DDM Blatná

Rozcestník


Kroužky

Kliknutím přejdete na kompletní seznam.

Aktuality

Přehled článků za poslední dobu a archiv.

Kontakty a dotazy

Vedení, administrativa, členové DDM.