Palackého 652, Blatná (+420) 383 422 134 ddmblatna@iol.cz

Kroužky a kurzy


Výtvarné, hudební a foto


Paličkování

 

Cílem je udržet krajkářskou tradicí specifikace pro náš region, seznámit zájemce jak s historií krajkářství tak se základy techniky paličkování, podpořit tvůrčí nápady při zpracování vlastních návrhů motivů pro paličkování.
Vedoucí: Vrbová Emilie
Místo: DDM
Poznámka: od 2.třídy, dospělí

Patchwork
 

Seznámení se speciální technikou práce s textilií, možnostmi kombinace vzorů a barev, výroba užitkových předmětů touto technikou..

Vedoucí: Hůrková Ivana

děti, dospělí

Místo: DDM

 

Keramika

Vedoucí: Jánská Klára

Místo: DDM
Poznámka: od 3. třídy

Kytarový kroužek, výuka na klávesy
Základy hry na kytaru a klávesy

Vedoucí kroužku:  Šebek Vladimír

Místo: DDM

Pro děti  od 2 tř. Výuka trvá 1 hodinu – po dohodě s vedoucím kroužku zařazení do skupin

 

Výtvarný ateliér

Cílem je zdokonalovat u dětí výtvarné schopnosti a estetické cítění prostřednictvím  koláží a rukodělných výrobků to jak při individuální, tak i při kolektivní tvorbě, podle možností a příležitostí i návštěvou výstav a účastí v soutěžích.

Pořádání veřejné výstavy prací v prostorách DDM v Blatné
Vedoucí: Růžičková Jana

Místo: DDM
Poznámka: od 1. do 9. třídy

Výtvarný kroužek

       

Cílem je zdokonalovat u dětí výtvarné schopnosti a estetické cítění prostřednictvím malby, kresby, grafiky, keramiky, koláží a to jak při individuální, tak i při kolektivní tvorbě, podle možností a příležitostí i návštěvou výstav a účastí v soutěžích.

Každoročně účast v soutěži Svazku obcí Blatenska – téma Příroda

Pořádání veřejné výstavy prací v Komunitním centru aktivního života v Blatné
Vedoucí: Voborníková Pavla

Místo: DDM
Poznámka: od 1. do 6. třídy

Fotoklub BlaFo

        

Korespondenční fotosoutěž 2020-2021 – Fotomaraton-  FotomaratonFotomaraton – fotosoutěž 2020-21

 

Fotoklub a fotokroužek BlaFo /Blatenští fotografové/

              Klub zájemců o fotografování z řad dětí, mládeže a  dospělých. Vše od  základů fotografování, po úpravy v grafických programech. Velkoformátová fotografie, fotoknihy, kalendáře

Účast v celorepublikových soutěžích:  Mapový okruh Blatenská růže /účast 15-ti fotoklubů/

Mapový okruh Vysočina /účast 19-ti fotoklubů/

Výstavy fotografií ve městech, která jsou organizátory jednotlivých ročníků fotosoutěží. Výstavy v KCAŽ v Blatné, Spolupráce s fotokluby z Blatné – KAMFO, Spektrum

Spolupráce s obcemi v okolí Blatné – dokumentace akcí – např. hasičské soutěže, masopust, žulák, cyklistické soutěže a pod.

Spolupráce a účast v regionální fotosoutěži  obce Chanovice.

Odkazy: 

www. blafo. zonerama .com         

      www. marsella150. zonerama.com

Vedoucí: Šebková Marcela
Místo: DDM
Poznámka: děti, mládež, dospělí

Cvičení a tance


Fitnes cvičení

Hodina plná energie.

Pokud vás trápí bolesti zad a hlavy, častá únava a špatné držení těla, snížení pružnosti těla, nemusí to být věkem, ale může za to i mimo jiné, dnešní životní styl s celkovým nedostatkem pohybu, stres a časté vysedávání v jedné poloze u počítače nebo za volantem auta apod. Každé cvičení je vhodné k uvolnění ztuhlých svalů, zlepšení krevního oběhu a tím k dobrému udržení zdraví, obnově energie a harmonie celého těla. Cvičení je vhodné pro celkové zlepšení zdravotního stavu, pro uvolnění, je to balzám jak pro tělo tak i pro duši člověka v dnešní uspěchané době.

Vedoucí kroužku: Milena Kratochvílová

Místo: DDM Blatná

 

Rehabilitační cvičení s Vlastou, Zdravotní cvičení

Zdravotní cvičení k posílení kondice, protažení a uvolnění. Pro dospělé.

Místo: DDM

Vedoucí kroužku: Šabatková Vlasta

Cvičení pro zralé ženy

Cvičení pro zralé ženy
Vedoucí kroužku: Anna Pekárková
Místo: DDM

Taneční školička pro dívky 5-6 let

Taneční školička pro dívky 5-6 let
Vedoucí kroužku: Sýkorová Jana
Místo: DDM

Dance aerobic

Dance aerobic s Martinou
Vedoucí kroužku: Martina Hovorková
Místo: DDM

Cvičení rodiče a děti - Beruška

Zábava, pohyb, hry pro děti a jejich rodiče.

Místo:  DDM – každé úterý

Vedoucí kroužku: Martina Zemanová

pro děti od 2 let

Příroda


Rybáři

Výsledky 2.10.2020 – Rybářské závody – výsledky

Zájemci o rybaření se v průběhu roku seznamují s historií rybníkářství, pravidly rybolovu, rybářským řádem a zákonem o rybářství, s produkcí ryb v rybochovných zařízeních a ochranou přírody. Naučí se také poznávat ryby, pobřežní rostliny a vodní živočichy. Navazují tím na silnou rybářskou tradici v regionu. Praktický rybolov v jarních a podzimních měsících probíhá v době schůzek převážně na revíru Rybník Pustý.
Své znalosti prověřují v celoroční soutěži Mladý rybář a praktické dovednosti při rybářských výpravách a na závodech v lovu ryb udicí, které pořádá DDM Blatná ve spolupráci s ČRS. Vyvrcholením celoroční činnosti je víkendové soustředění členů rybářských kroužků..
Rybářské kroužky Blatná spolupracují s rybářskými kroužky ČRS z Rožmitálu pod Třemšínem.

Přihlásit se můžete v DDM Blatná: 
Marcela Šebková – mob. 723235058

Informace o rybářských závodech www.mocrsblatna.cz

Pravidelné akce:
Naučné a vzdělávací výlety o jarních prázdninách – únor / CHKO Brdy – Dům Natura Příbram, ŠNP Šumava – Vimperk/

Soutěže v rybolovné technice

Den Země – úklid břehů řeky Lomnice (duben)

Účast na závodech v Rožmitále p. Tř. – duben

Víkendové soustředění  rybník Řečice – červen

Rybářské závody pro děti z rybářských kroužků Blatná a Rožmitál p. Tř. – Řečice –  červen

Rybářské závody  pro děti z Blatné a okolí – září – říjen – Řečice nebo sádky MO ČRS Blatná – nábor nových členů rybářských kroužků

Rybářské výpravy na přehrady – Orlík, Hněvkovice (červen, červenec, srpen)

Celoroční soutěž Mladý rybář

Odkaz: další fotografie na

www.mocrsblatna.cz  

www. marsella150.zonerama.com

V rámci vzdělávací činnosti DDM pořádá školení nových členů MO ČRS Blatná
pro získání kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku pro děti i dospělé zájemce
Informace: www.mocrsblana.cz

Klub Obzor

Máš-li zájem zahrát si různé moderní a netradiční hry a sporty, vyzkoušet si tábornické dovednosti, chodit do přírody a zažít něco nového, např. Kan-jam, čelovku, karetní i deskové hry, pétanque, vem sebe a jiné a přijď mezi nás.
Vyrážime co nejčastěji ven, někdy přespíme ve stanech ale havně užíváme zábavu a legraci….

 

Vedoucí: Srb Luboš, Jana Růžičková
Místo: DDM
Poznámka: od 1. třídy

Rybářské kroužky

 

Zájemci o rybaření se v průběhu roku seznamují s historií rybníkářství, pravidly rybolovu, rybářským řádem a zákonem o rybářství, s produkcí ryb v rybochovných zařízeních a ochranou přírody. Naučí se také poznávat ryby, pobřežní rostliny a vodní živočichy. Navazují tím na silnou rybářskou tradici v regionu.
Své znalosti prověřují v celoroční soutěži Mladý rybář a praktické dovednosti při rybářských výpravách a na závodech v lovu ryb udicí, které pořádá DDM Blatná ve spolupráci s ČRS. Vyvrcholením celoroční činnosti je víkendové soustředění členů rybářských kroužků.
Rybářské kroužky Blatná spolupracují s rybářskými kroužky ČRS z Rožmitálu pod Třemšínem.

Informace o rybářských závodech www.mocrsblatna.cz

Pravidelné akce:
Víkendové soustředění o jarních prázdninách – únor

Soutěže v rybolovné technice

Den Země – úklid břehů řeky Lomnice (duben)

Účast na závodech v Rožmitále p. Tř. (duben)

Víkendové soustředění + Rybářské závody

Rybářské závody pro děti ( v červnu)

Rybářské výpravy na přehrady – Orlík, Hněvkovice (červen, červenec, srpen)

Celoroční soutěž Mladý rybář

Místo:  DDM Blatná

Vedoucí kroužku:  Martin Kareš, Marcela Šebková

Sport


Atletika
Atletika zahrnuje různorodé pohybové činnosti, jejichž obsahem jsou pohyby podle charakteru jednotlivých disciplín.  Atletika zajišťuje všestranný rozvoj a současně poskytuje široký výběr pro sportovní vyžití. Atletická cvičení jsou prováděna venku a v tělocvičně.

Místo:  lettní stadion, od listopadu do konce března – tělocvična

Vedoucí kroužku: Mlsová Jaroslava., Loudová Iva., Šoralová Olga.

Judo
 

Judo je systémem průpravných cvičení, pádů, hodů, držení a dalších technik. Judo vychází z tradiční japonské filozofie a klade velký důraz na tradiční hodnoty samurajů: zdvořilost, odvaha, upřímnost, čest skromnost, respekt, sebeovládání a přátelství. Kromě základních pohybových dovedností jako například kotouly, sklopky, hvězdy, přemety, salta, pády, techniky na zemi i v postoji, sebeobrana, koordinace těla a jeho ovládání, se každý judista naučí i něco z odkazu japonských bojovníků a jejich morálních hodnot. Je to zkušenost, kterou děti i dospělí zcela jistě ve svém životě zhodnotí.

Účast v celorepublikových soutěžích. Pořádání celorepublikového turnaje „O pohár města Blatná“ s účastí až 300 závodníků.

Kocourek Lukáš, Mls Jiří

Sokolovna Blatná

od 7 let

Hasičský kroužek
Cílem je, vzbudit u dětí zájem o pohyb a hasičský sport, naučit se reagovat v krizových situacích a zdokonalit se v oblasti požární ochrany.  Mladí hasiči jsou vedeni ke spolupráci v týmu ostatních dětí. Učí se poznávat sami sebe, své kamarády, vzájemně si pomáhat. Výcviky a následnými soutěžemi získávají postupně fyzickou a psychickou odolnost, obratnost, odvahu a zdravé sebevědomí. Pořádají také výlety do přírody nebo do bazénu a víkendová soustředění.

Vedoucí kroužku: Vaněk Vladimír., Bláha Petr.

Místo: hasičská zbrojnice

od 1 tř.

Florbal
Florbal je kolektivní sport. Hraje se na hřišti o rozměrech 40×20 metrů s lehkým dutým plastovým míčkem. Při standardní herní situaci je z každého týmu na hřišti v jeden moment pět hráčů v poli a jeden brankář. Jejich cílem je dosáhnout více gólů než soupeř. Hráči při hře používají speciální florbalové hole. Brankáři žádnou hůl nepoužívají, chytají pouze svým vlastním tělem, zejména rukama a nohama.

Místo: tělocvična SOŠ a J.A. K.

Vedoucí kroužku: Luboš Srb, Synek Antonín.

Stolní tenis

Stolní tenis – dobrá parta, pohyb, postřeh a víte, že se dá hrát i s robotem?

Vedoucí kroužku:  Ounický Pavel., Rojík Marek.

Místo: Tělocvična J.A.K.

Plavecká všestrannost

Ranní plavání pro mládež a dospělé – bazén Blatná v letní sezóně.

vedoucí kroužku: Michal Dvořák

Softball

Softball je ​pálkovací sport, vyvinutý z baseballu.

Vedoucí kroužku: Šafr Miroslav

 Tělocvična SOŠ

Pro děti  od 7. tř.

Střelecký kroužek

 

Vedoucí kroužku: Kotrouš Pavel, Novotný Marek

 Střelecký kroužek v DDM – úterý 17-18 hod, 18-19 hod: klikni zde

Místo: Plavecký bazén

Pro děti  od 4. tř., mládež, dospělí

Společenské vědy


Archa
Formou her a zábavné činnosti seznámení s náboženstvím.

Vedoucí kroužku:  Srb Luboš

Místo: Fara

Koumák

Kroužek šk. rok 2020/21 byl zaměřen na vědecké chemické pokusy z projektu šablony

šk. rok 2021/22 kroužek nebude otevřen

Vedoucí kroužku: Karešová Petra

Místo: ZŠ JAK Blatná

Deskové hry
Společenské deskové hry.

Vedoucí kroužku: Voborníková Pavla

Místo: DDM

pro děti od 2. třídy

Angličtina pro předškoláky

Vedoucí kroužku: Kréttová Milena

Místo: DDM

pro děti od 5-ti let

Technika


Počítačové základy a hry

Kroužek zaměřený na získání znalostí a dovedností při práci s počítačem. Cílem je naučit děti vytvářet dokumenty v programech Word a Excel, ovládání Internetu, seznámit se s údržbou celého operačního systému a se způsoby odstraňování virů, čištěním disku a defragmentací disku, scanováním a možnostmi zpracování fotografií a klipartů.

Vedoucí: Hlinka Karel

Místo: DDM
Poznámka: od 1. třídy

Radiotechnika
Je zaměřen na elektroniku a stavbu jednoduchých elektronických zařízení, měřících a zkoušecích přístrojů, získání poznatků z oboru při demontážích vyřazených přístrojů. Zájemci zde získávají znalosti, které mohou být prospěšné pro učební obor, následné studium nebo zájmovou činnost.

Každoročně  členové kroužků dosahují velmi pěkných výsledků v soutěžích v Radiotechnice, kde se často probojují až do národních kol.

Vedoucí kroužku: Etlík Josef

Místo: DDM
Poznámka: od 3. třídy

Letecký modelář

Stavba funkčních volných a rádiem řízených leteckých modelů. Výuka řízení modelů na simulátoru.

Vedoucí: Petr Loula
Místo: DDM
Od 3 tř.

Merkur

Pro děti od  1 tř. pro šk. rok 2021/22 min. počet zájemců 6

Stavění modelů ze stavebnice Merkur a dalších stavebnic např. Lego.

Vedoucí kroužku: Mašek Pavel

Místo: DDM Blatná

Umělecký truhlář

Výroba drobných předmětů ze dřeva. Např. krmítko, stolička, stojánky na vánoční stromky, ozdoby do bytu a pod.

vedoucí: Beran Jiří

místo: DDM Blatná

Rozcestník


Kroužky

Kliknutím přejdete na kompletní seznam.

Aktuality

Přehled článků za poslední dobu a archiv.

Kontakty a dotazy

Vedení, administrativa, členové DDM.