Palackého 652, Blatná (+420) 383 422 134 ddmblatna@iol.cz

Podle usnesení vlády č. 1112, o přijetí krizového opatření, s účinností od 2. 11. 2020 do 20. 11. 2020 (včetně) platí následující: U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností)  a školních družin a klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.