Palackého 652, Blatná (+420) 383 422 134 ddmblatna@iol.cz

Vážení, jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času. Tímto vám s radostí sdělujme, že otevíráme vybrané zájmové útvary.
Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v DDM a podmínkách účasti jsou zde:

– Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce (popř. zletilý účastník) podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je ke stažení na našich stránkách. Toto prohlášení předá osobně nebo prostřednictvím žáka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkovi vstup umožněn.

– Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoliv rodičům a jinému doprovodu

. – Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník musí mít s sebou sáček na roušku.

– Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jim sdělí vedoucí kroužku před výukovou jednotkou.

Velmi se těšíme a tímto žádáme o co možná nejvíce zodpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo nekontrolovanému šíření nákazy, a tím i následnému opětovnému uzavření našich zařízení